W przypadku budowy murowanego domu jednorodzinnego, projekt domu najczęściej przewiduje strop żelbetowy. Natomiast projekty domów drewnianych – stropy drewniane.

Stropy w domach spełniają bardzo ważną rolę i dlatego muszą być odpowiednio zaprojektowane. Ich zadaniem jest nie tylko oddzielenie pomieszczeń kondygnacji, ale również przenoszenie obciążeń pochodzących od ciężaru własnego i użytkowego. Istotnym jest prawidłowo przeliczona konstrukcja oraz wykonanie zgodne z tym, co zawiera projekt domu.

Stropy, to występujące między kondygnacjami przegrody poziome. Mogą być one różnego rodzaju. Jak już pisaliśmy na wstępie – murowane domy jednorodzinne najczęściej mają strop żelbetowy, projekty domów drewnianych przewidują natomiast stropy drewniane.

Stropy drewniane – zalety i wady

Stropy drewniane – składają się z grubych belek rozstawionych co 100-150 cm. Budując domy szkieletowe, które zawierają szkielet drewniany – belki są cieńsze, za to częściej rozstawione, co 40-60 cm. Bardzo ważna w wykonaniu stropów jest ochrona przeciwpożarowa. Z technicznego punktu widzenia wyróżniamy dwa rodzaje stropów w drewnianym budownictwie : stropy belkowe i stropy żebrowe.

  • stropy żebrowe – stropy w systemie budownictwa drewnianego płytowego, z zamkniętym pokryciem górnym i dolnym na żebrach drewnianych, czyli całkowicie przykrytych belkach drewnianych.
  • stropy belkowe – stropy z belek drewnianych, częściowo lub całkowicie odsłoniętych, narażonych na działanie ognia.

Zaletą, jaką posiada drewniany strop jest jego niewielki ciężar. Dzięki temu ściany nośne mogą być cieńsze, a fundamenty domu płytsze. Konstrukcja stropu drewnianego pozostaje lekka nawet po wykonaniu na niej izolacji akustycznej, która pozwoli zminimalizować dźwięki przenikające z wyższych kondygnacji.

Jednym ze sposobów na tłumienie odgłosu kroków o wysokich częstotliwościach jest położenie wykładziny. Możemy także zastosować tzw. posadzki pływające o możliwie wysokim ciężarze, co również zabezpieczy pomieszczenie przed nadmiernym hałasem.

Odpowiednie materiały budowlane są bardzo ważne, aby budowa domu przebiegała prawidłowo. Wilgotność drewna na strop wynosi minimum 18%, jednak nie powinna być większa niż 23%. Większa wartość może być przyczyną rozwoju pleśni i grzybów, a także może powodować deformowanie się stropu. Ponadto pamiętajmy o odpowiednim zaimpregnowaniu surowca.

Na stropy drewniane stosuje się najczęściej drewno sosnowe lub świerkowe, klasy K27.

Ceny stropów drewnianych są bardzo zbliżone do żelbetowych. Surowiec potrzebny na strop jest łatwo dostępny, a jego transport nie jest zbyt drogi. Ich zaletą jest także to, że od razu po montażu można rozpocząć użytkowanie, bez konieczności przeprowadzania przerw technologicznych. Dzięki temu możemy prowadzić kolejne prace wykończeniowe.

Montaż stropu drewnianego jest łatwy i szybki. Nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu ani maszyn budowlanych. Ogromną zaletą jest także to, że budowa stropu odbywa się „na sucho”, co pozwala na budowę nawet zimą.

Stropy drewniane zapewniają właściwą izolację cieplną, a drewno jako surowiec budowlany nadaje wnętrzu niesamowity mikroklimat. Szczególnie odczuwalne jest to w przypadku, gdy budowane są całe domki drewniane. Poprawiona do tego izolacja akustyczna daje nam komfort użytkowania.

Montaż na suficie płyt gipsowo-kartonowych jest najprostszym sposobem wykończenia stropów drewnianych od spodu. Możemy je pomalować, otynkować czy też obłożyć okładziną ścienną tak, aby wykończenie pasowało do całkowitego stylu, jaki ma aranżacja wnętrza.

Wadą stropów drewnianych jest niestety ich mała odporność na ogień. Aby jak najbardziej zmniejszyć zagrożenie pożarowe, drewno na stropy musi być impregnowane i czterostronnie strugane.