Elementy roślinne, które pojawiają się w okolicy budynku oraz bezpośrednio na jego przegrodach dają wiele korzyści. Polityka UE, która wspiera rozwój zrównoważony wielokrotnie podkreśla konieczność aranżowania zieleni, szczególnie w przestrzeniach miejskich. Jednak jej uniwersalność pozwala na korzystanie z jej atutów w każdym z miejsc prowadzenia działalności.

Korzyści z zastosowania zieleni

  • wpływa pozytywnie na psychikę człowieka, naturalnie go uspokaja,
  • jest naturalnym regulatorem wilgotności powietrza, co znacznie poprawia jego jakość, nawet niewielki zbiornik wodny w niedalekiej okolicy dodatkowo wspiera ten efekt,
  • bogata roślinność w sąsiedztwie budynku, sprawia że silne porywy wiatru są uspokajane. Jest to istotne, ponieważ bezpośrednie działanie mas powietrza na elewację, powoduje znaczne straty ciepła w budynku,
  • wysoka roślinność wokół budynku może ograniczać dostęp promieniowania słonecznego do paneli fotowoltaicznych, ale może też być naturalnym regulatorem – gatunki liściaste mogą ograniczyć dostęp słońca w okresie letnim (minimalizacja ryzyka przegrzewania wnętrz), a w zimowym pozwalają na ekspozycję paneli i gromadzenie energii przez okna budynku,
  • zielone ściany – zastosowanie gatunków pnących na elewacji wbrew powszechnie obowiązującej opinii i obaw, działa bardzo korzystnie na warunki wilgotnościowe we wnętrzu budynku. Parująca woda w okresie letnim stanowi wsparcie dla systemu klimatyzacji a w okresie zimy dodatkowo chroni przed wychłodzeniem. Zielone ściany budynku przyczyniają się również do zatrzymywania zanieczyszczeń, kurzu i pyłów z atmosfery. Stanowią bardzo ciekawe i korzystne wykończenie wnętrz, pobudzają kreatywność i poprawiają komfort pracy w pomieszczeniach,
  • wymienione gatunki pnące przy elewacji, ale również zieleń ogrodowa sprawia, że nadmiar pojawiającej się wody wokół budynku zostaje naturalnie uregulowany. Jest to dodatkowy atut, poprawiający bezpieczeństwo i trwałość obiektu budowlanego,
  • zielone dachy – wprowadzają dodatkową przestrzeń zieloną i pozwalają kształtować spójny i piękny krajobraz. W przypadku bardzo dużych inwestycji, szczególnie na terenach miejskich takie rozwiązanie jest wysoce proekologicznym działaniem.
    Wpływa pozytywnie na mikroklimat lokalny, a atrakcyjność takiej powierzchni staje się ciekawym modelem aranżowania przestrzeni publicznej, nowych form działalności. Aranżowane place dla społeczności lokalnej cieszą się dużym sukcesem w wielu krajach Europy.
  • wpływa korzystnie na charakterystykę energetyczną budynku jako izolacja przegród zewnętrznych.