Przed przystąpieniem do wznoszenia ściany działowej specjaliści zalecają, aby dokładnie zapoznać się z poszczególnymi etapami budowy. Na początku należy dokładnie określić miejsce, gdzie ma znajdować się ściana działowa. Wzdłuż wyznaczonej linii nie rzadziej niż co osiemdziesiąci centymetrów należy wywiercić otwory, w których zostaną umieszczone kołki rozporowe. Następnie należy przykleić taśmę uszczelniającą do profili UW oraz CW. Kolejnym etapem jest przykręcenie profili UW do sufitu oraz podłogi, natomiast profile CW montuje się do ścian. Po wykonaniu tych czynności należy wsunąć profile CW pomiędzy profile UW. Odległość pomiędzy profilami CW nie może przekraczać sześćdziesięciu centymetrów. Chcąc umieścić drzwi w ścianie działowej należy przymocować kątowniki do podłogi oraz sufity, następnie należy przykręcić do nich profile UA, pomiędzy którymi umieszcza się profil UW, który służy jako poprzeczka. Z jednej strony konstrukcji za pomocą blachowkrętów maksymalnie, co siedemdziesiąt pięć centymetrów należy przykręci płyty gipsowo-kartonowe. Wolną przestrzeń znajdującą się między profilami należy wypełnić matami wykonanymi z wełny mineralnej. Kolejną czynnością jest przykręcenie z drugiej strony ściany płyt gipsowo-kartonowych. Przy czym należy pamiętać o tym, aby łączenia po obu stronach ściany nie występowały w tym samym miejscu. Połączenia należy dokładnie zaszpachlować masą szpachlową. Następnie z obu stron należy przykręcić blachowkrętami (maksymalnie, co dwadzieścia pięć centymetrów) kolejną warstwę płyt gipsowo-kartonowych, przy czym łączenia drugiej warstwy nie mogą pokrywać się z łączeniami pierwszej warstwy. Powstałe łączenia muszą zostać przykryte samoprzylepną taśmą zbrojącą, następnie należy je dwukrotnie zaszpachlować masą szpachlową. Powierzchnie ściany działowej bez najmniejszych problemów można malować oraz tapetować.