Na terenach, gdzie jest utrudniony tak zwany grawitacyjny przepływ ścieków wykorzystuje się przepompownie. Odpowiednia konstrukcja zbiornika sprawia, że urządzenia tego typu montowane są w gruncie bez użycia specjalistycznego sprzętu, również nie jest potrzebne kotwienie. W celu przeprowadzenia montażu niezbędne jest wykonanie wykopu, którego dno pokrywa posypka piaskowa.

Zbiornik przepompowni przeważnie wykonany jest z polietylenu, natomiast poszczególne jego elementy połączone są ze sobą za pomocą uszczelek (użyte materiały odporne są na działanie substancji chemicznych). W zbiorniku można wyróżnić trzy podstawowe elementy, a mianowicie: dno, pierścień dystansowy oraz stożek. Budowa zbiornia pozwala na szybki montaż oraz demontaż pompy zatapialnej. Świadczy o tym między innymi obecność haczyka w stożku, który służy do zawieszania łańcucha – elementu niezbędnego w czasie instalacji pompy.

Zbiornik pompowni obowiązkowo wyposażony jest również w: komplet stopy sprzęgającej (w skład, której wchodzą: prowadnice, łącznik pompy, górny i dolny wspornik prowadnic, kolano sprzęgające), instalację nawiewno-wywiewną (kominki wentylacyjne umożliwiają wymianę zużytego powietrza trzy razy na godzinę), instalację tłoczną oraz fragment wewnętrznej instalacji tłocznej.

Natomiast klient wybierając zbiornik decyduje o: zawieszeniu, ilości oraz położeniu dopływów, a także o podłączeniu sieci tłocznej zlokalizowanej na zewnątrz. Dokonując wyboru należy również zwrócić uwagę na podstawowe dane techniczne zbiornika, a mianowicie: wysokość oraz średnicę instalacji tłocznej i kolana sprzęgającego. W budowie przepompowni można z pewnością wyróżnić: zbiornik, pompę zatapialną (dwie lub trzy), kolano sprzęgające, wewnętrzną instalację tłoczną, rurę przepustową, zawór zwrotny i odcinający, przyłącze, górny wspornik prowadnic, prowadnice, wyłączniki pływakowe oraz łańcuchy służące do montażu.

Pompy umożliwiają tłoczenie zanieczyszczonej wody (na przykład miękkie ciała stałe i włókna), ich pracę można kontrolować za pomocą tak zwanej szafy sterowniczej, która umożliwia między innymi: zmianę pomp, ustalenie czasu pracy, a także informuje o wystąpieniu awarii. Szafy sterownicze przeważnie zlokalizowane są w pobliżu pompowni.