Opracowana przez sztab specjalistów z BASFF domieszka do betonu w pełni umożliwia znacznie płynniejsze, trwalsze i odporniejsze na zgniatanie zwiększenie szeregu właściwości betonu. Niezmiernie istotna zaleta betonu zawierającego tego rodzaju domieszkę jest możliwość podawania go pompą na wysokość blisko 300 metrów.

Budowany w obecnym czasie w Anglii nader futurystyczny drapacz chmur, przypominający swym wyglądem kształt ostrej piramidy zdecydowanej mierze wykorzystuje szereg różnego rodzaju domieszek do betonu wspomnianego powyżej producenta, umożliwiają one nieprzerwane wylewanie znacznych ilości betonu. Tego rodzaju rozwiązania umożliwiają szereg niekonwencjonalnych działań nie osiągalnych do tej pory.

Istnieje, bowiem możliwość zalania w krótkim czasie, wszystkich szczegółów zbrojenia, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia przestrzegania całego procesu technologicznego.

Odpowiednie domieszki do betonu zapobiegają także zbyt szybkiemu twardnieniu powłoki betonowej, zapewniając tym samym jego wysoką homogeniczną, jakość.

Odpowiednie parametry dobrze wykonanego betonu umożliwiają wytrzymanie znacznych nacisków przez gigantyczne budynki, dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek korzystnie wpływających na tego typu parametry beton znacznie korzystniej zwiększa swą wytrzymałość, co przekłada się na większą żywotność obiektu budowlanego.

Wiele domieszek do betonu nie tylko zwiększa w korzystny sposób właściwości i parametry betonu, lecz także wpływa przyjaźnie na jego obcowanie ze środowiskiem naturalnym.

Beton to jeden z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych, jego najpoważniejszym mankamentem jest fakt emisji znacznych ilości dwutlenku węgla tak szkodliwego dla naszego klimatu. Dzięki odpowiedniej domieszce istnieje możliwość zastąpienia cementu, głównego emitera wspomnianego dwutlenku węgla. Już rok 2008 i szerokie zastosowanie wielu domieszek BASF przyniósł znaczną redukcję emisji tego szkodliwego związku chemicznego.

Na naszym kontynencie odpowiednie działanie proekologiczne jest obwarowane licznymi ustawami i certyfikatami. Przyznawany jest też firmom znak, jakości za zrównoważone budownictwo i wykorzystanie materiałów budowlanych.
Przyznając ten prestiżowy certyfikat branych jest pod uwagę sześć grup tematycznych i jest to zużycie wody, energii i zasobów naturalnych, komfort i jakość tworzonych pomieszczeń i w końcu zanieczyszczenie środowiska w związku z prowadzoną budową.