W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z zalaniem pomieszczeń zlokalizowanych na najniższych poziomach stosuje się przede wszystkim zasuwy burzowe, które są w pełni automatyzowane (działają bez zasilania dostarczanego z zewnątrz). Do zalania najczęściej przyczyniają się ścieki, które na skutek powodzi, roztopów, czy też zbyt intensywnych opadów przemieszczają się w przeciwnym kierunku. Zjawisko wstecznego przepływu ścieków najczęściej ma miejsce w instalacjach kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zawory zwrotne nie tylko zabezpieczają przed zalaniem, ale również przed przedostawaniem się gryzoni do budynku, zmniejszają także możliwość wystąpienia problemu związanego z przykrym zapachem. Do podstawowych elementów zasuwy burzowe można zaliczyć: pokrywę, uszczelki (wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego) oraz klapę, która uniemożliwia wsteczny przepływ ścieków. Zawory zwrotne wykonane są z polipropylenu, natomiast elementy mocujące uzyskuje się ze stali nierdzewnej. Użyte materiały sprawiają, że urządzenie jest całkowicie odporne na działanie substancji chemicznych, jak i wysokiej temperatury. Zasuwy burzowe wyposażone są w zamknięcie remontowe, które pozwala na czasowe zablokowanie przepływu ścieków. Firma Karmat dostarcza na rynek dwa modele zaworów zwrotnych, które różnią się między sobą pod względem masy oraz średnicy przyłącza.